Ông Sh.Jolbars cho biết, Hiệp hội luật sư Mông Cổ mới được thành lập từ năm 2013, vì vậy rất mong muốn được chia sẻ, học tập kinh nghiệm hoạt động từ phía Liên đoàn luật sư Việt Nam. Đồng thời ông Sh.Jolbars đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam hỗ trợ trong việc đào tạo luật sư cho Mông Cổ.

Năm 2018 kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Hiệp hội luật sư Mông Cổ, Hiệp hội luật sư Mông Cổ sẽ tổ chức các diễn đàn hội thảo về pháp luật của Mông Cổ trong hội nhập với thế giới; đặc biệt Hiệp hội sẽ tổ chức tuyên truyền và hỗ trợ pháp lý cho người nước ngoài ở Mông Cổ, trong đó có người Việt ở Mông Cổ. Ông Sh.Jolbars mong muốn Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ tham gia và hỗ trợ cho Hiệp hội thực hiện tốt những hoạt động này.

Đại sứ Đoàn Thị Hương đã thông báo với ông Sh.Jolbars về cơ cấu, hệ thống tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Liên đoàn luật sư Việt Nam. Đại sứ Đoàn Thị Hương ghi nhận đề nghị của ông Sh.Jolbars và sẽ trao đổi với các cơ quan chức năng của Việt Nam về những đề nghị này. Đại sứ Đoàn Thị Hương cho rằng, việc tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa Hiệp hội luật sư Mông Cổ và Liên đoàn luật sư Việt Nam không những góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội luật sư, mà đây còn là cơ hội tốt để hai bên tìm hiểu pháp luật của mỗi nước; góp phần tăng cường sự hiểu biết và quan hệ hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam và Mông Cổ. Đặc biệt tại phiên họp Ủy Ban liên Chính phủ lần thứ 16 vào đầu tháng 8 năm 2017 tại Ulan Bator, hai bên đã ký kết biên bản hợp tác với nhiều nội dung quan trọng; trong đó có việc xuất, nhập khẩu nông sản giữa hai nước. Do đó Hiệp hội luật sư Mông Cổ cần tập trung phổ biến những quy định của pháp luật Mông Cổ trong lĩnh vực này, để góp phần thúc đẩy việc hợp tác có hiệu quả hơn.

Đại sứ Đoàn Thị Hương hoan nghênh và cảm ơn Hiệp hội luật sư Mông Cổ đã có kế hoạch triển khai phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho người Việt tại Mông Cổ. Theo Đại sứ Đoàn Thị Hương, rào cản lớn nhất đối với người Việt tại Mông Cổ là vấn đề ngôn ngữ, do đó việc nắm bắt quy định của pháp luật của Mông Cổ của người Việt còn hạn chế. Bởi vậy việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người Việt của Hiệp hội luật sư Mông Cổ là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối người Việt.

Đại sứ đề nghị ngoài việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Hiệp hội luật sư Mông Cổ cần chú trọng việc trợ giúp lý pháp lý trong những vụ việc cụ thể liên quan đến người Việt để bảo vệ quyền và ích chính đáng của người Việt. Đại sứ cho biết, Thanh tra thành phố Ulan Bator cũng đang triển khai dự án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cộng đồng người Việt tại Ulan Bator; đề nghị Hiệp hội luật sư phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam và Thanh tra thành phố Ulan Bator để tổ chức chương trình này mang lại hiệu quả cao nhất.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​