​QUAN HỆ  VIỆT NAM – Mông cổ:

1. Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam: 17/11/1954

Hai nước đã 3 lần ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác (1961, 1979, 2000) và khoảng 20 Hiệp định mới về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật và các lĩnh vực khác.

Ủy ban liên chính phủ hai nước về hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật được thành lập tháng 12/1979, đến nay đã họp 12 kỳ họp và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hợp tác kinh tế, thương mại hai nước.

Về kinh tế - thương mại:

 Hiệp định thương mại đầu tiên giữa Việt Nam và Mông Cổ được ký vào năm 1958. Do khó khăn về đường vận chuyển và khả năng của hai bên,  kim ngạch mậu dịch Việt Nam và Mông Cổ mới chỉ đạt khoảng 1,5 - 2 triệu USD. Tuy vậy, hai nước có nhiều tiềm năng phát triển. Hai bên đang bàn biện pháp để đưa kim ngạch thương mại lên 5 - 10 triệu USD trong những năm tới.

Về văn hóa, giáo dục:

Việc trao đổi sinh viên, giao lưu và hợp tác về văn hoá được thực hiện từ những năm 60. Hai bên hợp tác theo Hiệp định ký giữa hai Chính phủ. Cho đến, trước năm 1990, Mông Cổ đã đào tạo cho Việt Nam trên 100 cán bộ khoa học kỹ thuật đại học và trên đại học.

Hiện nay, hai bên duy trì việc trao đổi sinh viên theo Hiệp định  mới ký năm 2006 (mỗi năm Việt Nam nhận 15-20 sinh viên, thực tập sinh Mông Cổ sang học và thực tập).

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​