​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

- Tuyên bố: Nâng cấp quan hệ lên Quan hệ Hợp tác Đối tác Toàn diện Việt Nam – Mông cổ (tháng 11/1954)

Hai nước đã 3 lần ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác (1961, 1979, 2000) và khoảng 20 Hiệp định mới về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật và các lĩnh vực khác.

Ủy ban liên chính phủ hai nước về hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật được thành lập tháng 12/1979, đến nay đã họp 12 kỳ họp và đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hợp tác kinh tế, thương mại hai nước.

Các Hội hữu nghị Việt Nam – Mông Cổ (thành lập năm 1961) và Mông Cổ - Việt Nam (thành lập năm 1960) tích cực hoạt động, góp phần to lớn vào việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.
Trong những năm Việt Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Mông Cổ là một trong những nước có phong trào ủng hộ Việt Nam mạnh mẽ và sâu rộng nhất.

Tháng 7/1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ ta lần đầu tiên thăm Mông Cổ. Tiếp đó, các đồng chí Phạm Văn Đồng (1973), đồng chí Trường Chinh (1984) dẫn đầu các đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước và Chính phủ ta thăm Mông Cổ. Năm 1959 và 1979, các đồng chí Iu.Xê-đen-ban và Gi. Bat-mơn-khơ với tư cách là người đứng đầu Đảng và Nhà nước Mông Cổ đã lần lượt dẫn đầu các đoàn Mông Cổ sang thăm Việt Nam.

Các chuyến thăm Mông Cổ của lãnh đạo Việt Nam:

Tháng 1/2003, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Văn An thăm Mông Cổ.

Tháng 4/2000: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đức Lương thăm và ký Hệp ước hữu nghị và hợp tác, đưa quan hệ Việt Nam - Mông Cổ bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tháng 10/1999 và 5/2004: Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phan Văn Khải ghé thăm và thăm chính thức.

Tháng 5/1995: Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm thăm Mông Cổ

Các chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo Mông Cổ:

Tháng 3/1994: Tổng thống Mông Cổ P. Ohi-rơ-bát thăm và ký tuyên bố chung Việt Nam - Mông Cổ; nêu những nguyên tắc phát triển quan hệ hai nước phù hợp với tình hình mới.

Tháng 11/1998: Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ R.Gôn-trích-đooc-giơ thăm Việt Nam

Tháng 7/2001: Bộ trưởng Ngoại giao Mông Cổ L.Erơden Chulung thăm Việt Nam

Tháng 10/2002: Thủ tướng Mông Cổ N. En-hơ-bay-a thăm chính thức

Tháng 1/2004: Chủ tịch Quốc hội S. Thơ-mơ O-chi-rơ thăm Việt Nam

Tháng 1/2005: Tổng thống Mông Cổ N. Ba-ga-ban-đi thăm chính thức

Hai bên khẳng định tiếp tục duy trì trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp, coi trọng củng cố phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước, từng bước đưa quan hệ kinh tế, thương mại phát triển tương xứng với quan hệ chính trị.

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​