Tiểu sử 
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Mông Cổ

DS HUONG.jpg

​​Thông tin cá nhân

Đại sứ Đoàn Thị Hương sinh năm 1965 tại tỉnh Nam Định. Bà có 16 năm công tác, gắn bó trong ngành Ngoại giao.
Bà có gia đình và hai con.

Học vấn

Tốt nghiệp trường Đại học Pháp lý Hà Nội (từ 1982 đến 1986) và Thạc sĩ chuyên ngành Luật (từ 2002 đến 2004).
Ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Đức.

Sự nghiệp Ngoại giao

Tháng 5/2017, Đại sứ Đoàn Thị Hương được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Mông Cổ. Ngày 18/8/2017, Bà trình Quốc thư đến Tổng thống Mông Cổ Khaltmaa Battulga.

Đại sứ Đoàn Thị Hương vào ngành Ngoại giao năm 2001, trước đó Bà làm việc tại Ban Biên giới của Chính phủ, chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ và Đào tạo.

Từ năm 2004 làm việc tại Thanh tra Bộ Ngoại giao, Thanh tra viên chính và giữ chức vụ Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Thanh tra Bộ năm 2007.

Từ năm 2009 đến năm 2012 là Tham tán, Phó Đại sứ tại Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo.

Từ năm 2013 là Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Thanh tra Bộ, Thanh tra viên Cao cấp.

Tặng thưởng

Với những đóng góp tích cực trong quá trình công tác, Đại sứ Đoàn Thị Hương đã được nhận nhiều Bằng khen của các cơ quan: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh, Trưởng Ban Biên giới của Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhiều năm.

​ 


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​