• ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI MÔNG CỔ


  Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Mông cổ

  Chancery: Enkhtaivny Urgun Chuluu – 47, Ulanbator, Mông Cổ

  Điện thoại: (976 -11) 458917

  Fax: (976 -11) 458923

  Email: dsq.ulanbator@gmail.com hoặc ulanbator@mofa.gov.vn

                                                                           Cán bộ ngoại​ giao:

  1. Đoàn Thị Hương, ĐẠI SỨ ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN

 •  2. Đào Nguyễn Phú, Bí thư thứ nhất

 • ​Nhân viên ngoại​ giao:

 • 3. Nguyễn Tường Minh, Nhân viên

 • 4. Trần Quang Ninh, Lái xe

​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​