​​​

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI MÔNG CỔ

 

Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Mông cổ

Chancery: Enkhtaivny Urgun Chuluu – 47, Ulanbator, Mông Cổ

Điện thoại: (976 -11) 458917

Fax: (976 -11) 458923

Email: dsq.ulanbator@gmail.com hoặc ulanbator@mofa.gov.vn

Cán bộ ngoại giao:

1. Nguyễn Tuấn Thanh, Đại sứ​

2. Nguyễn Tư Nghĩa Đức, Bí thư thứ nhất

3. Phan Dương Nguyên, Tuỳ viên

Nhân viên ngoại giao:

4. Nguyễn Quang Anh, Nhân viên​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​